0 800 331 760
Графік роботи Call-центру:
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: вихідний
Безкоштовно з всіх номерів
Мiй кабiнет
Ви увійшли як гість
Мiй кабінет
Ви увійшли, як гість. Авторизуйтесь, щоб отримати доступ до особистого кабінету.
Вибране
(0)
Порівняння
(0)
© 2023 Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Політика обробки персональних даних

1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Цей список доступний за адресою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. «Про персональні дані» (далі – Закон про персональні дані) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, вжитих Івченко Олександр Віталійович  (далі - Оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, включаючи захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про відвідувачів https://tehnomarket.org.ua .

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних з використанням комп'ютерних технологій.

2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також комп'ютерних програм і баз даних, що забезпечують їх наявність в мережі Інтернет за мережевою адресою  https://tehnomarket.org.ua.

2.4. Інформаційна система персональних даних - це сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку.

2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації право власності на персональні дані конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, модифікацію), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами, які організовують і (або) обробляють персональні дані, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що обробляються, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо або побічно стосується конкретного або визначеного Користувачем сайту https://tehnomarket.org.ua.

2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для розповсюдження - персональних даних, доступ до необмеженої кількості осіб, до яких надається суб'єктом персональних даних, шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для розповсюдження в порядку, встановленому Законом про персональні дані (далі - персональні дані, дозволені до розповсюдження).

2.10. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://tehnomarket.org.ua.

2.11. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

2.12. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженої кількості осіб, включаючи публікацію персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.13. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до державного органу іноземної держави, іноземної фізичної або іноземної юридичної особи.

2.14. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) матеріальних носіїв персональних даних.

3. Основні права та обов'язки Оператора

3.1. Оператор має право:

– отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;

– у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжувати обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, визначених Законом про персональні дані;

– самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання зобов'язань, передбачених Законом про персональні дані та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими федеральними законами.

3.2. Оператор зобов'язаний:

– надавати суб'єкту персональних даних на його запит інформацію щодо обробки його персональних даних;

– організувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;  

– відповідати на запити та запити суб'єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону «Про персональні дані»;

– інформувати уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних на вимогу цього органу необхідну інформацію протягом 30 днів з дня отримання такого запиту;

– публікувати або іншим чином надавати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;

– вживати юридичних, організаційних та технічних заходів щодо захисту персональних даних від несанкціонованого або випадкового доступу до них, знищення, модифікації, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших протиправних дій щодо персональних даних;

– припинити передачу (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку та знищити персональні дані в порядку та випадках, передбачених Законом «Про персональні дані»;

– виконувати інші зобов'язання, передбачені Законом «Про персональні дані».

4. Основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних

4.1. Суб'єкти персональних даних мають право:

– отримувати інформацію про обробку його персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Інформація надається суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і вони не повинні містити персональних даних, що стосуються інших суб'єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлюються Законом «Про персональні дані»;

– вимагати від оператора уточнення своїх персональних даних, блокування або знищення їх, якщо персональні дані неповні, застарілі, неточні, незаконно отримані або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вжити заходів, передбачених законом для захисту своїх прав;

– висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування товарів, робіт і послуг на ринку;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– звернення до уповноваженого органу з питань захисту прав суб'єктів персональних даних або в суді щодо протиправних дій або бездіяльності Оператора при обробці його персональних даних;

– здійснювати інші права, передбачені законодавством України.  

4.2. Суб'єкти персональних даних зобов'язані:

– надати Оператору достовірні дані про себе;

– інформувати Оператора про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.

4.3. Особи, які надали Оператору недостовірну інформацію про себе, або інформацію про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.  

5. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

5.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

5.2. Адреса електронної пошти.

5.3. Номери телефонів.

5.4. Рік, місяць, дата і місце народження.

5.5. Також сайт збирає і обробляє безособові дані про відвідувачів (в тому числі файли cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics, Facebook та інші).

5.6. Наведені вище дані далі за текстом Політики і об'єднані загальною концепцією Персональних даних.

5.7. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються раси, національності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимного життя, не здійснюється Оператором.

5.8. Обробка персональних даних, дозволених до розповсюдження з числа спеціальних категорій персональних даних, зазначених у частині 1 статті 10 Закону про персональні дані, допускається за умови дотримання заборон та умов, передбачених статтею 10.1 Закону «Про персональні дані».

5.9. Згода Користувача на обробку дозволених до розповсюдження персональних даних видається окремо від інших згод на обробку його персональних даних. При цьому виконуються умови, передбачені, зокрема, ст. Вимоги до змісту такої згоди встановлюються уповноваженим органом із захисту прав суб'єктів персональних даних.

5.9.1 Згода на обробку персональних даних, дозволених до розповсюдження, Користувач надає Оператору безпосередньо.

5.9.2 Оператор зобов'язаний публікувати інформацію про умови обробки, наявність заборон та умов обробки необмеженою кількістю осіб персональних даних, дозволених до розповсюдження протягом трьох робочих днів з дня отримання згоди Користувача.

5.9.3 Передача (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для розповсюдження, повинна бути припинена в будь-який час на вимогу суб'єкта персональних даних. Ця вимога повинна включати прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти або поштову адресу) суб'єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, обробка яких підлягає припиненню. Персональні дані, зазначені в цьому запиті, можуть оброблятися тільки Оператором, якому він відправлений.

5.9.4 Згода на обробку персональних даних, дозволених до розповсюдження, припиняється з моменту отримання Оператором вимоги, зазначеної в пункті 5.9.3 цієї Політики щодо обробки персональних даних.

6. Принципи обробки персональних даних

6.1. Обробка персональних даних здійснюється на законних і справедливих підставах.

6.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Обробка персональних даних, несумісних з цілями збору персональних даних, не допускається.

6.3. Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється для цілей, несумісних один з одним.

6.4. Обробляти підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.

6.5. Зміст і обсяг оброблених персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Резервування оброблених персональних даних у зв'язку із заявленими цілями їх обробки не допускається.

6.6. При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність і, при необхідності, актуальність щодо цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або гарантує, що вони будуть вжиті для видалення або уточнення неповних або неточних даних.

6.7. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, яка дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж вимагається цілями обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, угодою, стороною, бенефіціаром або гарантом якої є суб'єкт персональних даних. Оброблені персональні дані знищуються або знеособлюються при досягненні цілей обробки або в разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено федеральним законом.

7. Цілі обробки персональних даних

7.1. Мета обробки персональних даних Користувача:

– інформування Користувача шляхом надсилання електронних листів;

– надання Користувачеві доступу до послуг, інформації та/або матеріалів, що містяться на сайті https://tehnomarket.org.ua

7.2. Також Оператор має право відправляти Користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції і різні заходи. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, відправивши лист Оператору на електронну адресу unimarket.poltava@gmail.com з позначкою "Відмова від сповіщень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції".

7.3. Безособові дані Користувачів, зібрані через сервіси інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, підвищення якості сайту і його змісту.

8. Правові основи обробки персональних даних

8.1. Правовими підставами для обробки Персональних даних Оператором є:

– зареєструвавшись на сайті або скориставшись нашим сайтом без реєстрації, Ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб'єкта даних відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей список доступний за адресою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17;

 закони, інші нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних;

– Згода Користувачів на обробку своїх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених до розповсюдження.

8.2. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в тому випадку, якщо вони заповнені та/або відправлені Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://tehnomarket.org.ua або відправлені Оператору по електронній пошті.

8.3. Оператор обробляє безособові дані про Користувача, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера користувача (включене зберігання файлів cookie і використання технології JavaScript).

8.4. Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання своїх персональних даних і дає згоду вільно, за його воявою і в його інтересах.

9. Умови обробки персональних даних

9.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

9.2. Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором України або законом, для виконання функцій, повноважень та обов'язків, покладених законодавством України  на оператора.

9.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягає виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження.

9.4. Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, бенефіціаром або поручителем якого є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору за ініціативою суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єктом персональних даних буде бенефіціар або поручитель.

9.5. Обробка персональних даних необхідна для реалізації прав і законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що права і свободи суб'єкта персональних даних не порушуються.

9.6. Обробляються персональні дані, доступ до необмеженої кількості осіб яким надається суб'єктом персональних даних або за його бажанням (далі - загальнодоступні персональні дані).

9.7. Обробляються персональні дані, що підлягають публікації або обов'язковому розголошенню відповідно до федерального закону.

10. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується здійсненням правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для повного дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

10.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних сторонніх осіб.

10.2. Персональні дані Користувача ніколи ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або якщо суб'єкт персональних даних дав згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.

10.3. У разі неточності у персональних даних Користувач може оновлювати їх самостійно, надіславши Оператору повідомлення на електронну адресу Оператора unimarket.poltava@gmail.com  з позначкою «Оновлення персональних даних».

10.4. Період обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачений договором або чинним законодавством. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, відправивши Оператору повідомлення електронною поштою на електронну адресу unimarket.poltava@gmail.com  з гри гримом «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

10.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, включаючи платіжні системи, засоби зв'язку та інших постачальників послуг, зберігається і обробляється цими особами (Операторами) відповідно до їх Угоди користувача та Політики конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або Користувач зобов'язаний своєчасно ознайомитися з цими документами. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, в тому числі постачальників послуг, зазначених у цьому пункті.

10.6. Заборони, встановлені суб'єктом персональних даних щодо передачі (крім надання доступу), а також на умовах обробки або обробки (крім отримання доступу) дозволених до розповсюдження персональних даних, не застосовуються у випадках обробки персональних даних у державних, суспільних та інших суспільних інтересах, визначених законодавством України.  

10.7. При обробці персональних даних Оператор забезпечує конфіденційність персональних даних.

10.8. Оператор зберігає персональні дані у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж вимагається цілями обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, угодою, стороною, бенефіціаром або поручителем якого є суб'єкт персональних даних.

10.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення терміну дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення незаконної обробки персональних даних.

11. Перелік дій, що здійснюються Оператором з отриманими персональними даними

11.1. Оператор збирає, записує, систематизує, накопичує, зберігає, уточнює (оновлення, зміни), витяги, використовує, передає (розповсюдження, надання, доступ), знеособлює, блокує, видаляє і знищує персональні дані.

11.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням або без отримання та/або передачею інформації, отриманої через інформаційно-телекомунікаційні мережі.

12. Транскордонна передача персональних даних

12.1. Перед початком транскордонної передачі персональних даних Оператор зобов'язаний переконатися, що іноземна держава, на територію якої передбачається передача персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

12.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися тільки за наявності письмової згоди суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

13. Конфіденційність персональних даних

Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розголошувати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом.

14. ЗМІНИ В ЦІЙ ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

14.1.Ця політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни в цій політиці конфіденційності будуть опубліковані на цій сторінці.

 

15.Прикінцеві положення

15.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавлять обробку його персональних даних, звернувшись до Оператора по електронній пошті unimarket.poltava@gmail.com .

15.2. Цей документ буде відображати будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до її заміни новою редакцією.

15.3. Поточна версія Політики знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет за https://tehnomarket.org.ua/конфіденційності

 

Доставка товару
по всій Україні
Розстрочка 0%
до 24 місяців
Офіційна гарантія
від виробника
Знижки та бонуси
постійним клієнтам